Befriad Sång

The Liberated Voice

Kefas Berlin

om Befriad sång

Kefas
Den mänskliga rösten förmedlar genom sina vibrationer vilka vi är, vår historia, allt vad vi upplevt, vad vi känner och kroppens hela tillstånd här och nu, ja, allt detta finns ”kodat” i den hörbara stämman (inte undra på att att det kan kännas naket och genant att öppna sin stämma). Vi är kommunicerande väsen och det är en egentligen en naturlig och medfödd nödvändighet att vårt inre får strömma fritt genom rösten.


Inbäddad i själva rösten (oavsett vad vi gör med den!) finns dessutom de frekvenser som belivar och stimulerar kroppens flöde och omsättning av Prana (Chi, Ki, Livskrafter). Denna ”ämnesomsättning” av Prana stimuleras förstås mer eller mindre genom alla de akustiska, naturliga ljud vi har runt omkring oss men i den egna rösten har vi alltså något som i varje stund av livet kan (och borde) hålla denna cirkulation igång.


Effekten på andning (syresättning), hjärtrytmer, hormoner (oxytocin, adrenalin, testosteron, endorfin, dopamin) och immunsystem är högst påtagliga och forskningen pekar enhälligt på bättre hälsa och

bättre mående som följd av sjungandet. 


Så varför sjunger och ljuder vi inte mer?


Som regel har vissa av livets händelser har ofta manifesterat sig som kroppsliga och/eller mentala Spänningar och Blockeringar som står i vägen för både Andning, Röst och Skapande.


Befriad Sång är en metod att lösa upp dessa blockeringar. Allt vad vi gör under en session handlar om att exponera och lösa upp dessa hinder. Under arbetets gång hör jag vilka områden som är ”laddade” och som du omedvetet undviker, som s.a.s. din kropp gör motstånd inför. Rösttekniskt kan det handla om register, klangfärg, twang, specifika toner, fri luft, stöd etc etc men de har alla sina mentala respektive energimässiga motsvarighet och det är det intressanta: däri ligger den dolda informationen/strukturen (traumata; livshändelser; omedvetet tagna beslut; ärvda värderingar etc) som orsakat dina begränsningar. Helt praktiskt och varsamt leder jag din kropp och röst in på dessa områden och tillsammans arbetar vi med rösten så att blockeringar, laddningar och spänningar får lösas, din röst växa och allt mer bli din och motsvara den du är och den kapacitet du har.


                                * * *


Även om vår metod inte är en psykologisk kognitiv  så är det naturliga att känslor, bilder eller  minnen stiger upp när man arbetar med andningen eller rösten. Kroppen, i positiv mening, ”störs”; blir ”upp-rörd”. Allt som stiger upp är naturligtvis tillåtet. Det finns i själva verket en stor poäng i att vara i det som stiger upp ur det undermedvetna och samtidigt vara aktiv med rösten.