Kefas Berlin...

Chakra toning

Notes for workshop participants

 

 

The following table and words are only ment to be reminders for

those that have been taking part in the workshops where I introduce

the Chakra Toning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chakra with associated color, tone and vowel

 

7. CROWN - tone H - vowel EE (like english Leed, svenska I)

 

6. AJNA ("third eye") - tone A - vowel E (like english End, but flat and straight)

 

5. THROAT - tone G - vowel AE (like english word bend, svenska Ä)

 

4. HEART - tone F - vowel - A (like english Vast)

3. SOLAR PLEXUS - tone E - vowel O (like english word Lord; svenska Å)

 

2. SACRAL - tone D - vowel U (like English word Boot; svenska O)

 

1. ROOT - tone C - vowel UV (low tongue, hold-back-sound; svenska OV)

_______________________________________________

 

You start with the ROOT and end with the CROWN.

Opposite direction only in specific situations.

 

The pitch (the scale) : You may follow the scale C to C or by any other key, tone by tone, or, which I recommend, you search the pitch that, from your experience, resonates with a specific chakra and/or body part. You will find that the lower tones/frequencies, resonates with the lower chakras and higher tones/frequencies with the higher chakras.

 

The Vowel Sound : Every vowel can be pronounced with variations. Every time search for the right pronounciation according to your perception of resonance with a specific chakra.

 

The Colours: You may wanna visualize the colours associated to every single chakra, even visualize it as a colorful flower opening up

 

 

The more clear and specific you are regarding the intention with your toning the more benefits. The tone, the pitch and the vowels are the vehicles. The intention is of utter importance.

The intention when you do Chakra toning either be to harmonize the Chakra, to increase the flow, to open the chakra, to enhance the inflow of prank or the outflow eitherother specific intention. Be specific and allowing.

______________________

 

 

Contemplation text:

You contemplate the text before you tone a certain Chakram. While contemplating the words, vizualise breathing through the chakra - inhale through the nostrils bringing prank to the chakra and outhale through the mouth.

(Scroll down for swedish version)

 

ROOT CHAKRAM - MULADBARA

 

I AM ROOTED IN THE EARTH

I LET GO THE FEAR OF DEATH

MY SOUL AND THE WORLD IS ONE

I AM EMBRACE AND CARRIED BY LIFE

I AM CONNECTED WITH EVERYTHING IN MY LIFE

I AM FILLED WITH GRATITUDE, COURAGE AND PRIMAL TRUST

- ALL IS ONE!

 

*

 

SACRAL CHAKRAM - SVADHISTHANA

 

I ALLOW THE FLOW OF MY PASSIONS AND DESIRES

I LET GO THE FEAR OF BEING A CO-CREATER MY LIFE

I AM PART OF THE ETERNALLY ONGOING CREATION

CREATIVITY FLOWS FREELY THROUGH MY BODY AND SOUL

MY BODY IS VIBRATING WITH LIFE AND I AM ABLE TO CREATE LIFE

 

HONOR THE WORLD AROUND YOU!

*

 

SOLAR PLEXUS CHAKRAM - MANIPURA

 

I AM RADIANTING WITH LIGHT AND POWER

I LET GO THE FEAR OF SELF REALIZATION

I AM FILLED WITH VITALITY, SELF ESTEEM AND JOY

I ALLOW MYSELF TO BE FIILLED WITH ENDURANCE AND SELF HONORING

 

HONOR YOURSELF!

 

*

 

HEART CHAKRAM - ANAHATA

 

I OPEN MY HEART WITH WARMTH TO CONNECTEDNESS AND COMPASSION

I LET GO THE FEAR OF BEING IN THE RECEIVING AND GIFTING LOVE

I EMBRACE LIFE WITH LOVE AND HONESTY

I HEAR THE VOICE OF MY HEART

 

BE IN LOVE!

 

*

 

THROAT CHAKRA - VISUDDHA

 

MY DECISIONS AND ACTIONS FLOWS FREELY THROUGH THE POWER OF MY WILL

I LET GO THE FEAR OF SURRENDERING MY PERSONAL WILL TO THE ETERNALLY LIVING WILL IN ME

I GIVE VOICE TO MY TRUTH WITH SIMPLICITY, CLARITY AND POWER

I LET GO ALL THE ACTIONS IN THE PAST, MINE AND OTHERS, I WISH TO LET GO OF

 

SURRENDER YOUR PERSONAL WILL TO THE DIVINE WILL IN YOU !

 

 

*

 

THIRD EYE CHAKRAM - AJNA

 

MY INNER SIGHT ILLUMINATES MY TRUTH

I LET GO THE FEAR OF THE TRUTH I NEED TO SEE

I LET GO ALL OF THE CONCLUSIONS AND JUDGEMENTS I HAVE ABOUT MYSELF AND OTHERS

I OPEN MY MIND TO THE ALL EMBRACING CONSCIOUSNESS THAT INTEGRATES EVERYTHING AND JUDGES NOTHING

 

SEE IT AS IT IS!

 

*

 

CROWN CHAKRAM - SAHASRARA

 

I LEAVE BEHIND ALL BURDENS AND SORROWS AND

OPEN MYSELF TO THE HEALING PRESENCE

I LET GO THE FEAR OF FUTURE 


I AM ONE WITH MY BEING

I AM PRESENT

 

BE THE PRECENCE!

 

 

________________________

NOTE: Contemplate the fact that, according to Science, when you start vibrating your voice, when you're toning, your whole body resonates with that vibration, that frequence and that, ccording to science, 99% of the molecule in your body is waterbased. Now water has the the unique properties of

instantly picking up and adapting its frequency to the surrounding frequencies. When you tone, the water in your body transmits and adapts to that vibration. Therefore health and wellbeing is instantly enhanced via the number of biochemical reactions that are initiated by the toning

(read more at Resources)

 

_______________________

 

ROT CHAKRA - RÖD BLOMMA

 

JAG HAR MIN ROT DJUPT I JORDEN

JAG SLÄPPER MINA RÄDSLOR FÖR DÖDEN

MIN SJÄL OCH VÄRLDEN ÄR ETT

JAG VILAR I GEMENSKAPENS LIVMODER

JAG ÄR FÖRENAD MED ALLT I MITT LIV

JAG ÄR FYLLD AV TACKSAMHET, MOD OCH FÖRTROENDE

 

- ALLT ÄR ETT!

 

*

 

SAKRAL CHAKRA - ORANGE BLOMMA

 

JAG LÅTER MINA PASSIONER OCH BEHOV FLÖDA FRITT GENOM MIN SJÄL OCH KROPP

JAG SLÄPPER MINA RÄDSLOR FÖR ATT VARA EN

MED-SKAPARE AV MITT LIV

JAG ÄR DEL AV DET EVIGT VARANDE VÄRLDS-SKAPANDET

KREATIVITET FLÖDAR FRITT GENOM MIN SJÄL OCH KROPP

MIN KROPP VIBRERAR AV LIV

OCH JAG HAR FÖRMÅGAN ATT SKAPA LIV

 

- HEDRA DIN OMVÄRLD!

 

*

 

SOLAR PLEXUS CHAKRA - GUL BLOMMA

 

JAG STRÅLAR AV LJUS OCH KRAFT

JAG SLÄPPER MINA RÄDSLOR FÖR ATT VERKLIG-GÖRA

MIG SJÄLV

JAG ÄR FYLLD AV SJÄLVKLARHETENS, GLÄDJENS OCH LEVANDETS KRAFT

JAG LÅTER MIG FYLLAS AV SJÄLVHEDRANDE OCH UTHÅLLIGHET

- HEDRA DIG SJÄLV!

 

*

 

HJÄRT CHAKRA - GRÖN BLOMMA

JAG ÖPPNAR MITT HJÄRTA MED VÄRME

TILL FÖRBUNDENHET OCH MEDKÄNSLA

JAG SLÄPPER MINA RÄDSLOR FÖR ATT TILLÅTA

MOTTAGANDET OCH GIVANDET AV KÄRLEK

JAG OMFAMNAR LIVET MED KÄRLEK OCH ÄRLIGHET

JAG HÖR MITT HJÄRTAS RÖST

 

- VAR I KÄRLEKEN!

 

*

 

STRUP CHAKRAT - LJUSBLÅ BLOMMA

 

MINA BESLUT OCH HANDLINGAR FLÖDAR FRITT GENOM MIN VILJAS KRAFT

JAG SLÄPPER MINA RÄDSLOR FÖR ATT ÖVERLÄMNA MIN

PERSONLIGA VILJA TILL DEN EVIGT LEVANDE VILJAN I MIG

JAG GER RÖST ÅT MIN SANNING MED ENKELHET, TYDLIGHET OCH KRAFT

JAG SLÄPPER ALLA DE FÖRFLUTNA HANDLINGAR, ANDRAS OCH EGNA, JAG ÖNSKAR LÄMNA BAKOM MIG

 

- ÖVERLÄMNA DIN PERSONLIGA VILJA TILL DEN GUDOMLIGA VILJAN !

 

*

 

TREDJE ÖGAT - INDIGOBLÅ BLOMMA

 

MITT INRE SEENDE BELYSER DEN SANNING JAG BEHÖVER SE

JAG SLÄPPER MINA RÄDSLOR FÖR ATT SE KLART

JAG SLÄPPER ALLA SLUTSATSER OCH VÄRDERINGAR JAG HAR OM MIN OMVÄRLD OCH MIG SJÄLV OCH

ÖPPNAR MIG FÖR DET ALLOMFATTANDE MEDVETANDE SOM INTEGRERAR ALLT UTAN DÖMANDE

 

- SE DET SOM ÄR!

 

*

 

KRONCHAKRAT - VIOLETT BLOMMA

JAG ÄR NÄRVARANDE

JAG SLÄPPER MINA RÄDSLOR FÖR FRAMTIDEN

JAG LÄMNAR BAKOM MIG ALLA SORGER OCH BÖRDOR OCH

ÖPPNAR MIG FÖR FÖR DEN HELANDE NÄRVARON

JAG ÄR

JAG OCH MITT VARANDE ÄR ETT HELT

 

- VAR NÄRVARANDE!

 

__________________________