Kefas Berlin...

 

Fragmentariskt om: sång och röstverkstad

 

Du sjunger inte med din röst. Du sjunger genom den!

*

Att sjunga är vår födslorätt; att Vara och att uttrycka det som lever i mitt inre – och att i sång få skapa och fullt ut vara det skapade självt! Att få förmedla till yttervärlden det man ”har på hjärtat”.

*

I hundratusentals år har människan sjungit; sjungit för att utrycka glädje, fest och sorg, som följeslagare och kraftskänkande hjälp i arbetet och i ritualen och för att läka och hela. Och det utan bekymmer om att, i vår mening sjunga, ”rent” och ”bra”! Sången har varit en del av livet, lika naturlig som att äta, sova, leka och samtala och har bidragit till bildandet av många gemenskaper.

*

Sjungandet är ett djupt och naturligt behov. I sjungandet harmoniseras ojämnheter ihjäl och kropp; vi ger ut det som det är för mycket av inuti; vi ger oss själva de röstvibrationer vi behöver för att helas; vi bygger broar till omvärlden – och till oss själva. Vi möter oss själva - på ett nytt sätt.

*

- Indisk myt berättar att människan i begynnelsen var ett svävande klingande väsen. -

*

I flera nu existerande, äldre kulturer är sjungandet alltjämt en del av livet. Så icke i vår kultur. Många av oss omger oss visserligen med den, i inspelad, konserverad form. Men sjunger är ingenting vi själva gör. Eller i alla fall allt för lite!

Sången och detta att sjunga tillsammans behöver åter få bli en enkel självklarhet och tillgång för alla!

I sjungandet förbinder vi oss med oss själva och då vi sjunger tillsammans kan känslan av samhörighet och förbundenhet bli stark. Upplevelsen av att vara Här och Nu är stark; Upplevelsen av att Leva!

Vi kommer ”mellanrummen” närmre: rummen inuti oss själva och rummen mellan oss och andra; i känsla och vilja, i dröm och intuition. Rum vi tidigare inte kände till eller bara anade blir med eget mod och kärlek allt mer verkliga och levande. Vi hämtar kraft ur dessa rum! Sången och Sjungandet ger kraft! Och kanske viktigast: Vi möter oss själva och är oss själva i sjungandet. Avskalade och avslöjande hur och vad vi är.

 

*

I vår kultur bär de allra flesta människor på uppfattningen att de inte ”kan sjunga”! Ofta har kritik och ”omdömen” under uppväxten orsakat rädsla för den egna rösten, rädsla eller olust inför att sjunga. Ibland ligger orsaken helt enkelt i en icke-sjungande miljö.

De många körerna i vårt långa land är en inspirationskälla till sång men ofta är deras sjungande not - baserat och det blir då ett hinder för de som inte kan läsa noter–vilket är flertalet.

Vi har också i vår kultur en högt uppskruvad sångelitism som går hand i hand med den kommersiella musikindustrin. Inom den massreproduceras studioinspelad overkligt perfekt, "ren" och "bra" musik. Och overklig är ordet för den är inte möjlig utan rätt teknologi. Det är ingen överdrift att säga att dess ständiga närvaro indoktrinerar vårt omdöme om vad som är en ”snygg” sång och "bra sjungande". Och visst bjuder musikindustrin på stimulans och livsglädje men det finns även en baksida och det är, vad jag menar, att den gör med vårt eget sjungande. Vi jämför, mer eller mindre omedvetet, våra röster och vi slutar sjunga. - ”Sjunga tillsammans är nog inget för mig!”

Låt oss gå emot baksidor av kulturen och återerövra sjungandet och göra det till världens vanligaste vanlighet, fritt från prestation och den allmänt rådande ”goda smaken”!

*

Varje människas röst är lika unik som hennes fingeravtryck och lika värdefull som det faktum att hon är unik!

Förädla atmosfären genom att göra ettpersonligt avtryck i luften!

Med respekten för det individuella skapar vi möjlighet för människor att få uttrycka sig genom sång, att få skapa i sång och få möjlighet att utveckla sin fulla röstpotential!

Till sist o syvende handlar det också om var och ens rätt att få äga sin RÖST vilket djupast sett är:

Att göra det man är så att man kan vara det man gör!

Ord räcker ofta inte. Man behöver en röst också! Men vilken är den? Och hur är den?

 

*

 

Själen, kroppen och dess energier är som helhet, och när dom är förenade, själva instrumentet för sjungandet. Rösten återger både det fysiska och psykiska tillståndet hos den som sjunger och är därför den bästa förmedlaren av vad som rör sig i dess inre. Och hur det rör sig.

Ett begrepp vi använder är Personlig Röst. Ordet personlig är latin och betyder ljuda igenom – per sonare. Vad det handlar om hos oss är läget när det som är där inne i själen helt och fullt kommer ut i det hörbara.

”Man sjunger inte med sin röst, utan genom den !

Det kan vara genom en bestämd sång: en sång som väcker så starka känslor att de tar sig igenom, de av rädsla igenslammade, röstkanalerna. Det kan vara i en ensam ton. Som regel börjar det där: I en ton, som är som ett fönster, vilket man öppnar ännu mer, rummet vädras och ännu fler fönster – toner – öppnas. Och så kan ett röstarbete se ut: ett letande genom toner, olika sånger, improvisationer och känslouttryck för att låta den personliga rösten allt mer få ge sig till känna. För där inne finns önskan och viljan. Den behöver bara få ett spelrum – och kanske lite lockanden och provokationer.

 

*

Rösten vi föds med är kapabel att fritt utrycka hela skalan av känslor, intentioner och erfarenheter.

Emellertid har vissa av livets erfarenheter och vardagens stress bidragit till spänningar och blockeringar i kroppen vilka i sin tur ställer sig i vägen för både andning och röst.

Därför lägger jag mycket fokus på fysisk och energetisk uppvärmning. Kroppen får arbeta sig varm, mjuk och svettig. Det banar väg för röstens väg ut genom kroppen. Det visar sig nämligen att transpiration, inspiration och den personliga röstens genombrott hänger starkt samman.

Andning, röst och rörelse kombineras således i en mängd övningar som även bidrar till höjandet av kreativiteten och det ömsesidiga lyssnandet. En god balans eftersträvas mellan det koncentrerade lyssnandet inåt och lyssnandet till andra i en musikalisk interaktion utan att tappa bort sig själv.

De kroppsligt rörelserelaterade sjungandet garanterar ett hälsosamt användande av rösten genom att den förankras i kroppen, dess andning och energier.

 

*

 

Man kan tala om en ”sjungande kropp” i det att den personliga, naturliga rösten får de facto kroppen att resonera och vibrera. Likaså: ett användande av hela kroppen när man sjunger hjälper fram den personliga rösten; får den att expandera i omfång, färg, volym och kraft.

Man kan kalla det en holistisk syn på sången och ett holistiskt sätt att arbeta med rösten eftersom det visar sig att människan ju som bekant är komplex men att allt ändå hänger ihop och ständigt är i en intern kommunikation! Flyttar du på något ”här” så händer något även ”där”. Och det faktumet ligger till grund för själva arbetsmetoden.

 

*

Jag ser ”röstträning” och röstutveckling som en upplösande och avhöljande process där vi s.a.s. klär av oss/befriar oss från det som hindrar oss i vårt användande av rösten, sången och kreativiteten. Samtidigt är det en stabiliserande och bekräftande process där var och en utvecklar en trygghet i förhållande till sin egen röst och alltmer vågar stå för sin sång och sitt skapande.

Denna process underlättas väsentligen av den varma, sociala, lekfulla och tillåtande atmosfär jag, tillsammans med deltagaren försöker att skapa under vår "Röstverkstad".

 

 

Att sjunga är ett djupt och naturligt behov!

Kefas juli 06