Terapeutiskt Röstarbete

The Liberated Voice

Kefas Berlin


Terapeutiskt Röstarbete

Individuella sessioner
Är du rädd för att sjunga eller göra dig hörd?

Kanske du är en av dessa som är dömd som "tondöv"?

Eller sjunger du ofta men vill göra din röst större och hitta nya sätt att sjunga?

Eller är du professionell sångare men har tappat glädjen och inspirationen till att sjunga?


Vill du helt enkelt finna din röst och din sång?


Låt din personliga röst få komma fram

    Utveckla ditt sånginstrument

    Förvandla din röst till ett kraftfullt verktyg för den du är

    Utvidga register, klangfärg och dina möjligheter till uttryck

    Upptäck nya sidor av dig själv genom ljudande, tonande och sjungande sånger


Utvecklingsvägen från ljud, gny, joller och skrik till melodisk röst och sång är enkel, naturlig och går av sig själv. Genom den inbyggda förmågan att imitera växer vi in i en värld av ljud, ton och tal. Rösten finns där för att läka och uttrycka hela registret av vad du är och behöver.

Emellertid bidrar den nyare tidens kulturer och de slutsatser och bedömanden vi plockar på oss till att akuta kroppsspänningar och mentala laddningar byggs upp i samband med kropp och röst. Andning och röst får svårt att fungera naturligt och avspänt.

Med "akuta" menar jag de spänningar  som först aktiveras vid specifika situationer, tex. när du skall sjunga eller då du skall tala offentligt.   


Hur du lever ditt liv, hur du förhåller dig till dig själv och omvärlden influerar din kropp och röst. Begränsningar och möjligheter i rösten visar på din historia och hur du mår samt hur du förhåller dig till dig själv och din omvärld.

Rösten är en fantastisk levande analogi till livet.

 

Men rösten är inte endast möjlig att avläsa , den är även möjlig att förändra!

Om du är villig att låta din röst förändras, så förändras även ditt inre liv och hur du lever.

När din röst öppnas, visar sig nya möjligheter i livet. Mer blir möjligt. Nya val kan kan göras.

Det är ett märkligt och fantastiskt faktum som bevisar sig om och om igen.


Målet är Din egen dynamiska och personliga röst med allt större frihet. Frihet att låta, tala och sjunga som du vill och behöver.

Den rösten är vårt mål och det vill jag hjälpa dig med.Du är även välkommen att skriva om dina funderingar och frågor inför ett första besök.


* * * * *

Pris: 600 kr /60 min

rabatt vid bokning av flertal tillfällen

- kan gälla som friskvård och därför bekostas med det friskvårdsbidrag du har rätt till.


Frågor och Bokning av tid:

0707 51 21 45

eller theliberatedvoice@gmail.com

mottagning i Mölnbo


Apropå "tondövhet", läs mer...

Apropå Befriad Röst:  läs här 

.....och här!