Sång - undervisning

The Liberated Voice

Kefas BerlinSångundervisning och

genrefri sångcoachning
Denna sångundervisning vänder sig till alla typer av röster, åldrar och önskemål.


Du är antingen någon som:

vill börja sjunga eller som vill ha hjälp att komma vidare.

Eller:

sångare som önskar konstnärlig feedback

eller teknisk hjälp med sjungandet av sina sånger.


Kanske har du ett specifikt problem med rösten, såsom heshet eller rösttrötthet?

Kanske du vill kunna sjunga starkare, högre, mer klangfullt, utvidga ditt röst-register?


Då det handlar om sånginstrumentet arbetar jag med grundläggande element såsom Andning och Kroppshållning, Röststöd och Twang, Ansats och Avslut etc. Vi arbetar sedan vidare med specifika tekniker utifrån dina önskemål.


Handlar det om dina sånger och din tolkning av dem kan teknik ibland vara av värde men vi arbetar även med vad du vill förmedla av känsla eller innehåll samt med att arbeta in variation och dynamik.Jag lär dig alltså inte att sjunga enligt en viss stil eller genre utan hjälper dig istället att utveckla din röstpotential enligt dina önskemål genom att ge dig de verktyg du behöver!* * * * *

600 kr/60 min
rabatt vid bokning av flertal tillfällen


Frågor och Bokning av tid:

mottagning i Mölnbo


sms:a  0707 51 21 45

eller maila:  theliberatedvoice@gmail.com