Choir - Kör

The Liberated Voice

Hur jag arbetar med Körsång


Det slags Körsjungande jag försöker skapa kan sammanfattas i följande punkter:


1. Det skall vara möjligt för vem som helst att delta - helt   oavsett sångerfarenhet, gehör,  notläsningsförmåga eller tonsäkerhet. Ingen audition förekommer. Vill man vara med skall man få vara med. Kören är för alla.


2..Inga noter används då detta begränsar möjligheten

för många (+ en massa andra goda skäl till att inte använda noter)


3. Inga stolar används då jag finner det viktigt för kroppen, hälsan, rösten och dess utveckling att vara på fötter och i lätt rörelse. Vila gör vi helst liggande.


4. Repertoaren är folksång från olika delar av världen och skall vara flerstämmig då flerstämmigheten är ett väldigt unikt övande och praktiserande av socialitet, integritet och musikalisk skönhet som återverkar på deltagarnas hälsa och mående. (Vanligen går fullkomligt oerfarna sångare ifrån kören och har sjungit 6 nya 3-stämmiga sånger - utan stöd av piano, noter och med endast en körledare.


5. Ett körtillfälle skall alltid innehålla Röstbefriande övningar så att vid sidan om sjungandet  även rösten som sådan får utvecklas mot en allt större frihet.


6.Det enda målet jag har med körsjungandet är att de timmar vi är tillsammans skall vara fylld av glädje, avspändhet och en god, och gärna hög, energi. Kördeltagarna skall gå ut från körstunden gladare, piggare och mer fyllda av välgörande energi än dom kom. 


7. Ingen vikt läggs vid byggande av konserter. Om sådana förekommit försöker jag måna om att en stundande sådan inte tar död på energin och glädjen. För ovana sångare kan det innebära mycket obehag och ingen glädje alls att sjunga inför publik.


- Sedan är det ju så att var och en i en kör har sina egna mål med sin närvaro. Och det måste få plats. Och det gör det!Alltså: det viktigaste för mig med körarbetet är att jag med hjälp av den flerstämmiga musikformen och den öppna sångstilen (s.k. open throat singing) är med och får bidra till en friskare, starkare, gladare och socialt mer fungerande mänsklighet. Körsjungandet har denna potential, i synnerhet om man befriar den från den prestationångest, ”rätt o fel”, ”fult o snyggt”  som helgar målet framför vägen.


Det är vägen som är mödan värd!


Om du är intresserad av ett sådant slags Körarbete så håll utkik här på sidan

ELLER varför inte boka mig till din hemort, din skola, ditt företag, ditt gäng, ditt bröllop eller din kör för all-sång, en kickshop eller in intesivare inspirations-workshop?!


 Kefas: 0707512145 eller theliberatedvoice@gmail.comAKTUELLT NU:


Öppna Kören, Järna !!!

Måndagar 10.45 - 12.00