Kefas Berlin...

 

CHAKRA YOGA

med Kefas Berlin

 

Tisdagar jämna veckor

20:00 21:15

fr.o.m. tisdag 2 januari 2019

 

 

Chakra Yoga arbetar med de sju Chakras som ligger längs kroppens centrumlinje och som förser kroppen och dess energisystem med ny energi respektive frigör kroppen från oren eller överbliven energi.

 

De utgör även kraftcentra - kroppsligt, själsligt och andligt - för sju olika områden av livet.

Obalanser, blockeringar eller svagheter i Chakrams motsvarar obalanser i både kropp och i livet som sådant.

 

Den Chakra Yoga vi arbetar med behandlar varsamt och generellt vart och ett av

de sju chakrams och har en renande, öppnande, balanserande och vitaliserande effekt.

Flödet av energi och det de representerar stärks och förbättras.

 

Vi startar alltid mjukt med djupandning och ett mjukt grundande och öppnande

av rösten som förberedelse för tonandet (obs! Du behöver inte kunna sjunga).

 

Därefter genomför vi ett kombinerat pass innehållande:

- Chakraandning

- Visualisering och Mantrisk Meditation

- Tonande vokaler i specifik tonhöjd

 

Kristallskålarnas klang kommer att finnas med i bakgrunden och avslutar sedan passet med

en stunds ton-bad vilket har en balanserande effekt.

 

Klassen hålls följande Tisdagar kl 20:00-21:15 under vårterminen:

22 jan

5, 19 feb

5, 19 mars

2, 16, 30 april

14, 28 maj

11 juni

 

Kurspris: drop-in 150 kr, klippkort 10 ggr 1300 kr

Kontakt och anmälan: theliberatedvoice@gmail.com

Telefon: 0707512145

 

Betalning innan kursstart till NORDEA 1148 3096610 - ange ditt namn