Chakra Sessioner


CHAKRA SESSIONER


Individuellt avpassat arbete

med ditt chakra system.Session består av 3 delar:


1.Vart och ett av de sju kraftcentra, chakrams, bearbetas genom andning, specifika toner och vokaler där även klienten medverkar med sin röst.


2. Jag arbetar specifikt med de Chakra som jag upptäckt behöver behandling. Under denna del är klienten är endast mottagare. Jag arbetar med tonande röst och energitekniker som har sin grund i Jikiden Reiki och Pranic Healing.


3. Jag ger sedan råd gällande fortsatt eget arbete. 


- Det rekommenderas att klienten återkommer flera gånger för uppföljning, fortsatt arbete och korrigering. LÄS MER HÄR > >Pris: ett besök:  800 kr /50 min

följande besök 600 kr/gång


Frågor och Bokning av tid:

0707 51 21 45

eller theliberatedvoice@gmail.com

mottagning i Mölnbo


 

Välkommen!