Terapeutiskt Röstarbete

The Liberated Voice


Terapeutiskt Röstarbete

Privata sessioner

Utvecklingsvägen från ljud, gny, joller och skrik till melodisk röst och sång är enkel, naturlig och går av sig själv. Genom den inbyggda förmågan att imitera växer vi in i en värld av ljud, ton och tal. Rösten finns där för att läka och uttrycka hela registret av vad du är och behöver.

Emellertid bidrar den nyare tidens kulturer och de slutsatser och bedömanden vi plockar på oss till att akuta kroppsspänningar och mentala laddningar byggs upp i samband med kropp och röst. Andning och röst får svårt att fungera naturligt och avspänt.

Med "akuta" menar jag de spänningar  som först aktiveras vid specifika situationer, tex. när du skall sjunga eller då du skall tala offentligt.   


Hur du lever ditt liv, hur du förhåller dig till dig själv och omvärlden influerar din kropp och röst.

Begränsningar och möjligheter i rösten visar på din historia, ditt inre tillstånd samt hur du förhåller dig

till dig själv och din omvärld.

Rösten är en levande metafor av livet du lever.

 

Men rösten är inte endast möjlig att avläsa , den är även möjlig att förändra!

Om du är villig att låta din röst förändras, så förändras även ditt inre liv och hur du lever.

När din röst öppnas, visar sig nya möjligheter i livet. Mer blir möjligt. Nya val kan kan göras.

Det är ett märkligt och fantastiskt faktum som bevisar sig om och om igen.


Målet är Din egen dynamiska och personliga röst som får en allt större frihet och rörlighet.

Frihet att låta, tala och sjunga som du vill och behöver så att din röst alltmer blir ett uttryck för den du är just nu.

Målet är även att vi arbetar så med rösten att livet självt blir alltmer befriat från det som inifrån sällt sig i vägen. 


Enklast beskrivet: genom en kombination av flertalet röst- respektive berörings-tekniker, guidar jag varsamt din röst

och får den på så sätt att lösa de blockeringar som låst den (och dig) inne. Du är även välkommen att skriva om dina funderingar och frågor inför ett första besök.


* * * * *

Pris: 600 kr /60 min

rabatt vid bokning av flertal tillfällen

- kan gälla som friskvård och därför bekostas med det friskvårdsbidrag du har rätt till.


Frågor och Bokning av tid:

0707 51 21 45

eller theliberatedvoice@gmail.com

mottagning i Mölnbo


Läs om "Sång och Mod" >

Läs om "Autentisk röst" >