KOPPNING

The Liberated Voice

Kefas Berlin

Koppning

en urgammal beprövad metod

i modern form


Med koppning menas den typ av naturbehandling som använder sig av ”sug-koppar” som verktyg. Koppning är en av de traditionella metoder som inte involverar medikamenter men inte desto mindre fungerar som ett starkt verktyg vid sjukdom och andra kroppsliga besvär. Med kopparna satta på adekvat plats är metoden fullkomligt harmlös och skapar inga som helst bieffekter. Resultatet är ofta snabbt och imponerande och kroppen visar rätt omgående ett positivt gensvar på behandlingenFrågor och Bokning av tid:

mottagning i Mölnbo

även hembesök


sms:a/ring  0707 51 21 45

eller maila:  theliberatedvoice@gmail.com


pris: 500 kr

Behandlingen tar ca 45 min

 

. 


Hur fungerar koppning?

Påverkan på muskler och senor:

Koppningen ökar blodcirkulationen i musklerna och skingrar blodstockningar vilket har påtaglig effekt på stela muskler. Behandlingsmetoden ökar även lymfflödet vilket medför att cellernas avfallsprodukter på ett effektivt sätt kan avlägsnas från bindväven. En positiv följd av detta är att det lindrar muskelsmärta. Vidare kan vi vid olika typer av skador öka tillflödet av blod och lymfa lokalt och därmed påskynda läkning.


Påverkan på leder:

Koppning påverkar blodflödet inuti leden och sekretionen av ledvätska. Eventuella muskelspasmer runt leden kan hävas. Koppning kan vara mycket effektivt vid mild ledgångsreumatism.


Påverkan på huden:

Koppning ökar blodcirkulationen, temperaturen och metabolismen i huden, ger bättre funktionerande svett- och talgkörtlar samt befrämjar hudandningen. Den drar också ut slaggprodukter ur huden och stärker hudens motståndskraft mot yttre påfrestningar.


Generellt stimulerar och stärker koppning kroppens immunförsvar och genom det stoppas eller förebyggs inflammationer och infektioner, sjukdomsförloppet  förkortas och olika besvär underlättas.


Koppning används vid:


- Akut eller subakut bronkit (infektion i luftvägarna och luftrörskatarr)

- Angina (smärtor i bröstet)

- Influensa

- Bihåleinflammation

- Lunginflammation

- Krupp

- Akut astma

- Förkylning

- Muskelspänningar

- Senfästesinflammationer

- LedsmärtorNär det handlar om andningsorganen ger koppningen en betydande förbättring så gott som omedelbart.

Men förutom andningsorganen visar koppning även

god effekt med besvär som rör 

matsmältning, njure, urinvägar, hjärta och blodcirkulation.


Smärtstillande

Koppning verkar även smärtstillande. Med kopparna på rätt ställe skapas avspänning i musklerna, blodkärlen vidgas och cirkulationen förbättras. Genom detta kan de ämnen som behövs för läkande transporteras snabbare till krisområdet och de ämnen som skapar smärta kan snabbare elimineras.

- Magsmärtor

- Muskelsmärtor orsakade av inflammation

- Ichias

- Huvudvärk orsakad av muskelspänningar i nacke, skuldror (inte migrän som orsakas av störd  matsmältning)


Psykosomatiska besvär

Koppning rekommenderas även vid fall av

- Sömnlöshet

- Ångest

- Tvångstankar


Vad vi vid ovanstående fall har att göra med är människor som lider under en upplevelse av inre och/eller yttre press. Koppningen effekt är den totalt motsatta. Den skapar ”anti-press”, alltså sug. Det sker visserligen på ett kroppsligt plan men upplevelsen (som är helt unik för kroppen) uppstår även på ett själsligt plan. Man kan erfara hur den som varit sömnlös under flera veckor somnar in under välgörande 30 minuter. Den som rids av ångest och/eller tvångstankar får en stunds respit, paus. En själslig utandning.

Denna ”utandning” kan tyckas som liten och tillfälligt men för kroppen innebär det en upplevelse av ett annorlunda och friskt tillstånd. Efter ett antal behandlingar hittar kroppen mer och mer tillbaka själv. Ovanstående symptom har naturligtvis en psykologisk och biografisk grund och koppningen inverkar naturligtvis inte på de faktorerna. Emellertid finns det alltid en kroppslig aspekt av ett psykiskt problem. När kroppen blir dysfunktionell och är  i obalans ”stöds” de själsligt destruktiva tendenserna och man kan tala om en ond cirkel. .

Koppningen kan bidra till brytandet av den onda cirkeln.Koppning kan kombineras med vilka andra terapier som helst och är helt utan biverkningar.


* * *

läs om Koppningens  historia