Lunch-Kören i Järna

The Liberated Voice


ÖPPNA

LUNCH-KÖREN


GULA VILLAN i JÄRNA


MÅNDAGAR

11:00-12:00

alla veckor

(med några få undantag)

- fr.o.m. 27 Januari 2020


20 kr i dörren

(räcker till hyra av lokalen)Kom och sjung dig Varm och Stark!

Gör din röst hörd och gå därifrån med ny energi

och inspiration för resten av veckan!


Vi sjunger flerstämmigt från olika delar av världen.

OBS! Ingen sångerfarenhet behövs!

Inga noter används!


Anmäl dig till

theliberatedvoice@gmail.com

eller messa 0707512145

*

Läs mer här hur jag arbetar med Kör