Ton-Terapi

The Liberated VoiceTon-terapiTon-terapi är en holistisk energiterapi där de terapeutisk verktygen Biosonics Stämgafflar, Handpåläggnings-tekniker såsom Reiki samt terapeutens tonande, ljudande röst används för att balansera och stärka klientens egna Läkesystem.


Hur går en session till?

Klienten ligger på en behandlingsbänk.

Jag arbetar omväxlande med Stämgafflar, Rösten och med Beröring.

 

Med händerna och rösten arbetar jag med  att lösa upp stagnationer och blockeringar i ditt energisystem samt att kontakta och försiktigt resonera inkapslade "händelser" så att de åter börjar flöda och kan frigöras ur din kropp.Stämgafflarnas speciella roll är att intonera kroppen, dvs tillföra kroppens energisystem specifika frekvenser  och s.a.s "stämma" kroppen så att den åter kommer i balans (engelska = Re-tuning).

Balansen för med sig ett fungerande läkesystem som bättre kan ta hand om det som stör kropp och psyke.


De två ljudkällorna Stämgaffeln och den tonande Rösten kompletterar varandra. De arbetar på olika sätt i energisystemet och på olika nivåer. Enkelt uttryckt kan man säga att Rösten når djupare in i det undermedvetna/biografiska skiktet (ditt förflutna), skapar "biografisk resonans" och öppnar inifrån upp det som låst sig. Stämgaffeln balanserar, stimulerar och informerar energimässigt och verkar även lösande på blockeringar.


Vem har behov av Ton-terapi?

 

Behandlingen verkar alltid avslappande, stressreducerande, smärtlindrande, stärker immunsystemet och ger välbefinnande. 

Medicinsk forskning gällande stämgafflar kan du läsa om här!

Efter några behandlingar kommer ditt läkesystem att bättre kunna ta tag i det som orsakar obalans, svaghet och sjukdom i din kropp och din själ. Hur många behandlingar som behövs för en specifik problematik är väldigt individuellt men de mest basala fördelarna såsom avslappning, stressreducering och eventuellt även smärtlindring  märker du av redan första gången.


Behov av Ton-terapi har även alla som behöver ett igångsättande av en läkeprocess eller ett stöd i en pågående kroppslig, själslig eller andlig läkeprocess.* * * * *


pris: 800 kr/behandling

tid: 60 min

kan gälla som friskvård och  därför bekostas med det friskvårdsbidrag du har rätt till.


Frågor och Bokning av tid:

mottagning i Mölnbo


sms:a/ring  0707 51 21 45

eller maila:  theliberatedvoice@gmail.com