CHAKRA INTONERING


Gula Villan Järna

inställt tillsvidare


Chakra Intonering arbetar med de sju Chakras som ligger längs kroppens centrumlinje och

som förser kroppen och dess energisystem med ny energi respektive frigör kroppen från

oren eller överflödig energi.


De utgör även kraftcentra - kroppsligt, själsligt och andligt - för sju olika områden av livet - vilket berörs i de talade texterna.

Obalanser, blockeringar eller svagheter i Chakrams motsvarar obalanser i både kropp och i livet som sådant.


Den Chakra Intonering vi arbetar med behandlar varsamt och generellt vart och ett av

de sju chakrams och har en renande, öppnande, balanserande och vitaliserande effekt.

Flödet av energi och det de representerar stärks och förbättras.


Vi startar alltid mjukt med djupandning och ett mjukt grundande och öppnande

av rösten som förberedelse för tonandet (obs! Du behöver inte kunna sjunga).


Därefter genomför vi ett kombinerat pass innehållande:

- Chakraandning

- Visualisering och Mantrisk Meditation

- Tonande vokaler i specifik tonhöjd


Kristallskålarnas klang kommer att finnas med i bakgrunden och avslutar sedan passet med

en stunds ton-bad vilket har en balanserande effekt.Kontakt och anmälan: theliberatedvoice@gmail.com

Telefon: 0707512145