SJUNGANDE WALDORFSKOLA


Jag bjuder in till tre fristående kurser i Sång speciellt med tanke på Klasslärarna

och blivande klasslärare. Musiklärare är naturligtvis välkomna.


Jag vänder mig både till de sång-trygga och -vana klasslärarna men i SYNNERHET till de som

känner sig otrygga med sjungandet och gärna undviker det.

Nu är det dags att ändra på det, eller?


Varje kurs är olik till innehållet vad beträffar vilka sånger vi sjunger

men innehåller alltid följande 4 delar:


1. Sångövningar som gör både den vane och den ovanes röst (sång som tal) bättre fungerande i arbetet.

2. Eko-sång: ett sätt att sjunga tillsammans med klassen som förhöjer röstflödet, sångglädjen och lekfullheten.

3. Mängder av sånger för 6-9-åringarna. Årstidsrelaterade.

4. Kanons och flerstämmigt för åldrarna över 9. Årstidsrelaterade.


Det kommer även att reflekteras över metod samt varför vi alls sjunger.


Ni kommer att få med er sångtexter och tillgång till sångerna inspelade.

Du är välkommen till en av kurserna eller till alla tre.


....

Kefas: Jag var elev på Kristofferskolan, en på den tiden ovanligt sjungande waldorfskola.

Sedan 1982 har jag arbetat med barn och vuxna pedagogiskt, terapeutiskt och konstnärligt med

Sång, Rörelse, Lek och Teater.

Jag är utbildad eurytmist resp waldorflärare och har sedan 1991 arbetat på ett flertal

waldorfskolor, även som klasslärare.

Sjungandet är en brinnande hjärtefråga för mig. Jag har sett under åren hur sjungandet fått en

allt mindre plats i skolan. Anledningarna är många men det är dags att bryta den avvecklingen,

förändra sitt förhållande till sjungande och åter ge plats till detta enkla, självklara

tillsammans-görande som sången alltid varit.


Det är egentligen väldigt väldigt enkelt - men oerhört viktigt.


Tider:

LÖRDAG 8 september

SÖNDAG 23 september

SÖNDAG 18 november


Schema:

Kl 11-12.30 / lunch/ 13.30-16.00 inkl fruktpaus

Tag med matsäck och frukt.


Plats:

I Stockholmsområdet

(Besked om plats lämnas senare)


Pris: 300 kr/gång


Kursen blir av om minst 10 anmäler sig. Anmälan till: theliberatedvoice@gmail.com